آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران سودان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 151,441 26,170,363,614 Rls. 976,824 $
2 12 1393 غرب تهران سودان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 117,312 9,264,694,920 Rls. 351,932 $
3 12 1393 غرب تهران سودان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,017 7,594,312,328 Rls. 286,222 $
4 12 1393 غرب تهران سودان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 246,300 4,532,766,038 Rls. 169,016 $
5 12 1393 غرب تهران سودان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 7,756 4,120,297,440 Rls. 147,364 $
6 12 1393 غرب تهران سودان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 37,244 3,991,067,040 Rls. 148,976 $
7 12 1393 غرب تهران سودان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 14,670 3,242,539,440 Rls. 117,360 $
8 12 1393 غرب تهران سودان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 41,750 3,198,258,750 Rls. 125,181 $
9 12 1393 غرب تهران سودان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 21,347 1,540,992,807 Rls. 60,413 $
10 12 1393 غرب تهران سودان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 12,345 856,444,251 Rls. 32,097 $
11 12 1393 غرب تهران سودان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 11,521 545,356,755 Rls. 20,734 $
12 12 1393 غرب تهران سودان 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 3,370 476,484,800 Rls. 17,600 $
13 12 1393 غرب تهران سودان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,950 457,049,250 Rls. 17,850 $
14 12 1393 غرب تهران سودان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 3,395 412,485,000 Rls. 15,000 $
15 12 1393 غرب تهران سودان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 2,880 375,632,925 Rls. 13,947 $
16 12 1393 غرب تهران سودان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 152 8,499,840 Rls. 304 $
مجموع کل
66,787,245,198 ريال
مجموع کل
2,500,820 دلار
[1]