آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 643,290 15,248,395,086 Rls. 570,453 $
2 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 36,224 6,195,667,023 Rls. 232,687 $
3 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 71,410 5,431,203,450 Rls. 204,450 $
4 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 104,700 4,482,682,080 Rls. 167,498 $
5 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 82,880 4,464,910,320 Rls. 165,760 $
6 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 55,803 3,591,696,812 Rls. 140,812 $
7 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 44,016 3,507,382,140 Rls. 131,688 $
8 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 20,282 3,358,098,939 Rls. 126,101 $
9 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 41,677 3,300,465,990 Rls. 125,031 $
10 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 119,520 2,728,099,684 Rls. 102,068 $
11 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 13,800 2,587,914,000 Rls. 96,600 $
12 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 35,986 2,524,882,178 Rls. 93,821 $
13 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 45,000 2,304,450,000 Rls. 89,909 $
14 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 21,504 2,125,503,600 Rls. 77,280 $
15 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 22,058 1,763,696,100 Rls. 66,175 $
16 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 12,420 1,543,161,000 Rls. 57,000 $
17 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 19,130 1,270,059,830 Rls. 49,738 $
18 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 22,440 1,153,864,800 Rls. 44,880 $
19 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 5,000 1,153,228,500 Rls. 43,500 $
20 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 50,570 1,147,629,816 Rls. 42,984 $
21 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 39,500 1,043,704,000 Rls. 39,500 $
22 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 70193910 پشم شيشه 14,900 822,956,000 Rls. 32,250 $
23 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,750 747,308,250 Rls. 29,250 $
24 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 28365000 کربنات کلسيم 345,250 716,047,312 Rls. 27,620 $
25 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 2,188 696,072,816 Rls. 26,256 $
26 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 27132000 قيرنفت 20,140 298,536,766 Rls. 10,774 $
27 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,063 234,484,902 Rls. 9,189 $
28 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 11,250 224,441,074 Rls. 8,437 $
29 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 32041610 --- گرانول مستربچ 8,000 160,458,000 Rls. 6,000 $
30 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,000 132,308,800 Rls. 5,200 $
31 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 39207300 صفحه, ورق, ...ا زا ستات سلولز,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 945 75,816,405 Rls. 2,835 $
32 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 1,326 62,455,824 Rls. 2,448 $
33 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 250 26,627,000 Rls. 1,000 $
34 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 460 21,951,108 Rls. 828 $
35 12 1393 غرب تهران قرقيزستان 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 2,360 7,529,124 Rls. 284 $
مجموع کل
75,153,688,729 ريال
مجموع کل
2,830,305 دلار
[1]