آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 1,343,629 141,262,948,277 Rls. 5,276,165 $
2 12 1393 غرب تهران قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 398,975 86,843,560,160 Rls. 3,224,940 $
3 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 270,920 30,234,914,110 Rls. 1,128,180 $
4 12 1393 غرب تهران قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 479,180 26,478,272,480 Rls. 996,438 $
5 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 220,220 26,393,043,870 Rls. 990,990 $
6 12 1393 غرب تهران قزاقستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 964,444 23,244,489,584 Rls. 871,027 $
7 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 318,979 22,553,246,344 Rls. 857,870 $
8 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 197,543 16,187,477,721 Rls. 595,418 $
9 12 1393 غرب تهران قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 153,400 15,086,068,150 Rls. 567,724 $
10 12 1393 غرب تهران قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 66,450 13,936,527,500 Rls. 546,300 $
11 12 1393 غرب تهران قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 150,884 13,838,614,196 Rls. 524,049 $
12 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 317,500 13,200,433,600 Rls. 508,167 $
13 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 167,275 11,837,780,387 Rls. 460,620 $
14 12 1393 غرب تهران قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 581,637 10,885,199,555 Rls. 412,452 $
15 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 162,600 10,784,521,332 Rls. 422,760 $
16 12 1393 غرب تهران قزاقستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 366,165 8,702,025,117 Rls. 329,467 $
17 12 1393 غرب تهران قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 354,191 7,724,329,110 Rls. 299,218 $
18 12 1393 غرب تهران قزاقستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 128,360 7,449,804,348 Rls. 280,276 $
19 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 86,752 6,926,673,530 Rls. 260,606 $
20 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32041220 ---گرانول مستربچ 31,770 6,091,834,910 Rls. 222,390 $
21 12 1393 غرب تهران قزاقستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 117,480 5,832,438,930 Rls. 215,811 $
22 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 43,160 5,307,537,540 Rls. 204,309 $
23 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 38,300 4,926,124,000 Rls. 191,500 $
24 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32049010 --- گرانول مستربچ (Master Bach) 26,600 4,833,690,400 Rls. 186,200 $
25 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 59,250 4,728,227,713 Rls. 177,001 $
26 12 1393 غرب تهران قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 83,050 4,511,392,200 Rls. 166,100 $
27 12 1393 غرب تهران قزاقستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 57,100 4,489,326,900 Rls. 171,300 $
28 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 167,548 4,361,528,936 Rls. 163,358 $
29 12 1393 غرب تهران قزاقستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 19,975 4,097,085,924 Rls. 149,813 $
30 12 1393 غرب تهران قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 164,656 3,920,751,342 Rls. 148,185 $
31 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 113,886 3,708,739,714 Rls. 136,654 $
32 12 1393 غرب تهران قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 99,937 3,060,220,632 Rls. 119,924 $
33 12 1393 غرب تهران قزاقستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 39,070 2,974,356,840 Rls. 117,100 $
34 12 1393 غرب تهران قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 383,300 2,945,372,541 Rls. 112,609 $
35 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 30,321 2,865,005,280 Rls. 102,468 $
36 12 1393 غرب تهران قزاقستان 28301000 سولفور سديم 360,000 2,854,980,000 Rls. 108,000 $
37 12 1393 غرب تهران قزاقستان 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 19,660 2,838,941,500 Rls. 108,030 $
38 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,260 2,614,028,160 Rls. 98,080 $
39 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 30,991 2,417,390,973 Rls. 92,383 $
40 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 21,500 2,391,144,000 Rls. 86,000 $
41 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 55,000 2,376,407,880 Rls. 85,470 $
42 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 11,783 2,255,270,712 Rls. 88,371 $
43 12 1393 غرب تهران قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 12,500 2,196,425,000 Rls. 86,569 $
44 12 1393 غرب تهران قزاقستان 70134210 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.00005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300ازنوع اوپال 20,000 1,917,144,000 Rls. 72,000 $
45 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 17,300 1,834,234,880 Rls. 68,307 $
46 12 1393 غرب تهران قزاقستان 61103000 پيرا هن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند، کشباف، از الياف سنتتيک يامصنوعي 4,425 1,779,912,000 Rls. 66,375 $
47 12 1393 غرب تهران قزاقستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,545 1,716,448,910 Rls. 62,690 $
48 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 21,399 1,704,494,547 Rls. 64,197 $
49 12 1393 غرب تهران قزاقستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 30,780 1,670,615,280 Rls. 61,560 $
50 12 1393 غرب تهران قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 31,031 1,604,132,166 Rls. 59,943 $
51 12 1393 غرب تهران قزاقستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 66,420 1,557,121,870 Rls. 57,796 $
52 12 1393 غرب تهران قزاقستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 14,000 1,456,056,000 Rls. 55,645 $
53 12 1393 غرب تهران قزاقستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 11,400 1,421,471,700 Rls. 51,300 $
54 12 1393 غرب تهران قزاقستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 17,100 1,371,069,900 Rls. 51,300 $
55 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 9,370 1,195,957,750 Rls. 46,850 $
56 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 14,640 1,081,693,440 Rls. 39,024 $
57 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 24,000 1,078,079,301 Rls. 40,488 $
58 12 1393 غرب تهران قزاقستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,400 1,019,019,960 Rls. 39,960 $
59 12 1393 غرب تهران قزاقستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 429,381 993,237,107 Rls. 38,322 $
60 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 8,600 961,824,000 Rls. 34,400 $
61 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 5,325 946,930,062 Rls. 34,063 $
62 12 1393 غرب تهران قزاقستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 110,000 932,324,800 Rls. 35,200 $
63 12 1393 غرب تهران قزاقستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,688 919,260,000 Rls. 36,000 $
64 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,846 898,984,331 Rls. 33,690 $
65 12 1393 غرب تهران قزاقستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 38,520 887,674,140 Rls. 34,668 $
66 12 1393 غرب تهران قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 6,200 865,758,950 Rls. 33,950 $
67 12 1393 غرب تهران قزاقستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 23,950 831,200,305 Rls. 31,135 $
68 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 7,111 829,905,512 Rls. 30,185 $
69 12 1393 غرب تهران قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 1,830 813,543,680 Rls. 29,280 $
70 12 1393 غرب تهران قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 804,480,000 Rls. 30,000 $
71 12 1393 غرب تهران قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 19,040 802,760,595 Rls. 29,055 $
72 12 1393 غرب تهران قزاقستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 7,485 799,427,940 Rls. 29,940 $
73 12 1393 غرب تهران قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,230 770,775,840 Rls. 28,920 $
74 12 1393 غرب تهران قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 33,600 763,780,080 Rls. 28,560 $
75 12 1393 غرب تهران قزاقستان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 16,500 760,468,500 Rls. 29,691 $
76 12 1393 غرب تهران قزاقستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 14,768 727,442,291 Rls. 28,517 $
77 12 1393 غرب تهران قزاقستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 5,250 725,959,584 Rls. 27,216 $
78 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 20,950 707,126,680 Rls. 27,235 $
79 12 1393 غرب تهران قزاقستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 5,470 697,780,550 Rls. 27,350 $
80 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 14,280 688,610,160 Rls. 25,704 $
81 12 1393 غرب تهران قزاقستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 2,910 681,808,890 Rls. 25,950 $
82 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 18,000 678,354,705 Rls. 24,935 $
83 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 6,360 639,975,030 Rls. 23,970 $
84 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 9,649 638,115,343 Rls. 24,121 $
85 12 1393 غرب تهران قزاقستان 52095900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, باحدا قل 85%پنبه هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذكور درجاي ديگر 2,850 637,488,000 Rls. 22,800 $
86 12 1393 غرب تهران قزاقستان 61121900 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 631,765,200 Rls. 22,800 $
87 12 1393 غرب تهران قزاقستان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 6,650 505,525,648 Rls. 18,952 $
88 12 1393 غرب تهران قزاقستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 5,300 486,559,080 Rls. 19,080 $
89 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 6,000 461,876,800 Rls. 18,204 $
90 12 1393 غرب تهران قزاقستان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 16,350 448,215,840 Rls. 16,650 $
91 12 1393 غرب تهران قزاقستان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 5,800 443,717,400 Rls. 17,400 $
92 12 1393 غرب تهران قزاقستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 5,800 443,700,000 Rls. 17,400 $
93 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,950 424,299,840 Rls. 15,920 $
94 12 1393 غرب تهران قزاقستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 76,500 422,090,230 Rls. 15,370 $
95 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84312010 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 شامل دكل ، اكسل، فرمان ، شاسي وكابين 7,500 417,060,000 Rls. 15,000 $
96 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 3,347 375,527,726 Rls. 14,726 $
97 12 1393 غرب تهران قزاقستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 3,050 359,521,800 Rls. 13,420 $
98 12 1393 غرب تهران قزاقستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 4,400 357,363,600 Rls. 13,200 $
99 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 10,000 354,419,000 Rls. 13,000 $
100 12 1393 غرب تهران قزاقستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,332 320,417,351 Rls. 12,382 $
مجموع کل
632,432,659,692 ريال
مجموع کل
23,776,089 دلار