آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 166,080 311,298,014,269 Rls. 11,848,919 $
2 12 1393 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 45,555 263,343,986,353 Rls. 9,782,633 $
3 12 1393 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 109,703 57,253,661,582 Rls. 2,190,634 $
4 12 1393 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 10,700 22,732,060,000 Rls. 872,127 $
5 12 1393 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 48,560 10,803,720,708 Rls. 417,249 $
6 12 1393 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 16,320 6,735,135,540 Rls. 254,984 $
7 12 1393 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 45,900 5,761,701,892 Rls. 226,243 $
8 12 1393 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 6,968 1,206,834,825 Rls. 47,325 $
9 12 1393 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,410 388,424,592 Rls. 14,796 $
مجموع کل
679,523,539,761 ريال
مجموع کل
25,654,908 دلار
[1]