آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 305,200 66,639,784,800 Rls. 2,553,948 $
2 12 1393 غرب تهران هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 495,735 26,547,613,710 Rls. 991,693 $
3 12 1393 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 300,275 23,496,177,801 Rls. 889,531 $
4 12 1393 غرب تهران هلند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 86,400 18,675,366,480 Rls. 697,680 $
5 12 1393 غرب تهران هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 184,772 14,779,342,887 Rls. 554,252 $
6 12 1393 غرب تهران هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 636,170 11,946,489,100 Rls. 448,024 $
7 12 1393 غرب تهران هلند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 82,200 5,085,206,826 Rls. 191,526 $
8 12 1393 غرب تهران هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 534,660 4,529,881,945 Rls. 169,885 $
9 12 1393 غرب تهران هلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 72,739 4,100,073,679 Rls. 152,750 $
10 12 1393 غرب تهران هلند 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 13,894 3,754,553,229 Rls. 144,065 $
11 12 1393 غرب تهران هلند 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 19,458 1,569,319,816 Rls. 61,458 $
12 12 1393 غرب تهران هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 22,104 1,266,597,536 Rls. 47,756 $
13 12 1393 غرب تهران هلند 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 23,668 1,154,130,985 Rls. 42,996 $
14 12 1393 غرب تهران هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,252 1,063,357,287 Rls. 39,525 $
15 12 1393 غرب تهران هلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,954 946,021,364 Rls. 34,887 $
16 12 1393 غرب تهران هلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 15,347 849,828,584 Rls. 30,716 $
17 12 1393 غرب تهران هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 14,291 842,635,271 Rls. 31,847 $
18 12 1393 غرب تهران هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 15,314 822,433,308 Rls. 30,628 $
19 12 1393 غرب تهران هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 12,000 749,912,652 Rls. 28,404 $
20 12 1393 غرب تهران هلند 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 5,869 530,703,903 Rls. 20,271 $
21 12 1393 غرب تهران هلند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 11,100 511,526,904 Rls. 19,236 $
22 12 1393 غرب تهران هلند 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 2,920 466,943,240 Rls. 17,480 $
23 12 1393 غرب تهران هلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 20,300 460,932,815 Rls. 17,255 $
24 12 1393 غرب تهران هلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 5,514 418,156,838 Rls. 15,719 $
25 12 1393 غرب تهران هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,287 389,512,047 Rls. 14,601 $
26 12 1393 غرب تهران هلند 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 43,320 380,205,644 Rls. 14,287 $
27 12 1393 غرب تهران هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,540 273,551,433 Rls. 10,266 $
28 12 1393 غرب تهران هلند 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 5,500 266,949,180 Rls. 9,900 $
29 12 1393 غرب تهران هلند 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 3,462 239,488,650 Rls. 9,315 $
30 12 1393 غرب تهران هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,656 237,245,387 Rls. 9,299 $
31 12 1393 غرب تهران هلند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,195 235,187,950 Rls. 8,752 $
32 12 1393 غرب تهران هلند 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 8,440 219,574,989 Rls. 8,319 $
33 12 1393 غرب تهران هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,840 192,660,202 Rls. 7,166 $
34 12 1393 غرب تهران هلند 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,782 173,099,214 Rls. 6,507 $
35 12 1393 غرب تهران هلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,750 91,800,000 Rls. 3,600 $
36 12 1393 غرب تهران هلند 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 905 70,681,514 Rls. 2,657 $
37 12 1393 غرب تهران هلند 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 768 60,904,543 Rls. 2,227 $
38 12 1393 غرب تهران هلند 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,280 58,781,952 Rls. 2,304 $
39 12 1393 غرب تهران هلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 966 52,305,036 Rls. 1,932 $
40 12 1393 غرب تهران هلند 33051000 شامپوها 1,188 48,107,646 Rls. 1,791 $
41 12 1393 غرب تهران هلند 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 850 42,272,370 Rls. 1,534 $
42 12 1393 غرب تهران هلند 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 687 38,730,648 Rls. 1,452 $
43 12 1393 غرب تهران هلند 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 450 34,442,550 Rls. 1,350 $
44 12 1393 غرب تهران هلند 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 882 30,818,865 Rls. 1,155 $
45 12 1393 غرب تهران هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 832 26,095,650 Rls. 1,015 $
46 12 1393 غرب تهران هلند 20079100 مركبات 432 24,237,350 Rls. 950 $
47 12 1393 غرب تهران هلند 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 394 19,051,110 Rls. 741 $
48 12 1393 غرب تهران هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 108 11,021,616 Rls. 432 $
49 12 1393 غرب تهران هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 120 9,845,280 Rls. 360 $
50 12 1393 غرب تهران هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 112 5,513,357 Rls. 202 $
51 12 1393 غرب تهران هلند 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 30 4,102,200 Rls. 150 $
52 12 1393 غرب تهران هلند 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 50 2,651,100 Rls. 100 $
مجموع کل
194,445,828,443 ريال
مجموع کل
7,353,895 دلار
[1]