آمار کل " صادرات به" کشور (يمن) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 202,533 12,525,755,138 Rls. 467,354 $
2 12 1393 غرب تهران يمن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,900 11,677,353,192 Rls. 440,472 $
3 12 1393 غرب تهران يمن 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 44,310 10,230,567,200 Rls. 372,800 $
4 12 1393 غرب تهران يمن 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 81,691 8,588,961,644 Rls. 326,440 $
5 12 1393 غرب تهران يمن 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 35,136 5,141,605,269 Rls. 193,701 $
6 12 1393 غرب تهران يمن 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 10,779 1,109,107,836 Rls. 43,034 $
7 12 1393 غرب تهران يمن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,400 938,924,800 Rls. 35,200 $
8 12 1393 غرب تهران يمن 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 8,278 914,637,390 Rls. 34,141 $
9 12 1393 غرب تهران يمن 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,500 683,644,752 Rls. 24,588 $
10 12 1393 غرب تهران يمن 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 25,010 676,041,562 Rls. 25,462 $
11 12 1393 غرب تهران يمن 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 3,279 352,882,440 Rls. 13,116 $
12 12 1393 غرب تهران يمن 90281000 کنتورگاز 3,450 269,110,350 Rls. 10,251 $
13 12 1393 غرب تهران يمن 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 3,470 236,845,544 Rls. 9,022 $
14 12 1393 غرب تهران يمن 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 4,876 233,076,800 Rls. 9,020 $
15 12 1393 غرب تهران يمن 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 1,200 206,720,000 Rls. 8,000 $
16 12 1393 غرب تهران يمن 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 1,200 122,904,000 Rls. 4,800 $
17 12 1393 غرب تهران يمن 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 192 85,683,360 Rls. 3,360 $
18 12 1393 غرب تهران يمن 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 450 34,884,000 Rls. 1,350 $
مجموع کل
54,028,705,277 ريال
مجموع کل
2,022,111 دلار
[1]