آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران يونان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 36,800 22,695,578,269 Rls. 849,995 $
2 12 1393 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,000 8,291,258,172 Rls. 325,863 $
3 12 1393 غرب تهران يونان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,000 4,690,680,000 Rls. 180,000 $
4 12 1393 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 40,223 3,334,728,102 Rls. 120,669 $
5 12 1393 غرب تهران يونان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4,300 3,113,022,512 Rls. 122,348 $
6 12 1393 غرب تهران يونان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 30,155 2,492,704,350 Rls. 90,465 $
7 12 1393 غرب تهران يونان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,729 1,520,278,920 Rls. 56,748 $
8 12 1393 غرب تهران يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 223,818 1,297,434,438 Rls. 49,242 $
9 12 1393 غرب تهران يونان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 45,169 411,605,340 Rls. 16,130 $
10 12 1393 غرب تهران يونان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 3,100 340,987,600 Rls. 12,402 $
11 12 1393 غرب تهران يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,140 199,588,199 Rls. 7,823 $
12 12 1393 غرب تهران يونان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 725 58,268,250 Rls. 2,175 $
مجموع کل
48,446,134,152 ريال
مجموع کل
1,833,860 دلار
[1]