آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (فرودگاه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,129 26,403,936,429 Rls. 1,021,207 $
2 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 2,031 15,890,751,000 Rls. 596,190 $
3 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 03061700 ساير انواع ميگو. 5,720 743,682,692 Rls. 26,884 $
4 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 85369030 ترمينال ريلي 1,979 479,540,782 Rls. 17,815 $
5 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,605 384,465,015 Rls. 14,445 $
6 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 2,576 140,749,184 Rls. 5,442 $
7 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,327 105,540,291 Rls. 3,981 $
8 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 500 104,004,000 Rls. 4,000 $
9 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 3,180 100,451,784 Rls. 3,816 $
10 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,850 91,278,204 Rls. 3,477 $
11 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 2 87,339,200 Rls. 3,380 $
12 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 304 62,035,740 Rls. 2,340 $
13 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 44219020 صنايع دستي چوبي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم به جز رخت آويز وخلال چوب كبريت 120 61,078,122 Rls. 2,394 $
14 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 625 58,259,876 Rls. 2,188 $
15 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 111 54,164,124 Rls. 2,124 $
16 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 08081000 سيب , تازه 1,727 34,949,167 Rls. 1,311 $
17 12 1393 فرودگاه اصفهان کويت 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 434 11,847,149 Rls. 443 $
مجموع کل
44,814,072,759 ريال
مجموع کل
1,711,437 دلار
[1]