آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,433 44,387,761,751 Rls. 1,641,108 $
2 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 38,823 8,804,934,278 Rls. 345,278 $
3 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 97,751 5,326,691,935 Rls. 198,996 $
4 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 16,039 5,249,417,436 Rls. 192,468 $
5 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 47,822 2,186,710,622 Rls. 83,072 $
6 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 33,226 1,585,966,413 Rls. 59,726 $
7 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 32,256 1,484,677,831 Rls. 58,061 $
8 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,753 1,044,980,333 Rls. 39,466 $
9 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 62,818 968,754,688 Rls. 36,238 $
10 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 14 471,561,174 Rls. 17,838 $
11 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 6,438 355,455,424 Rls. 13,005 $
12 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,000 331,346,400 Rls. 13,200 $
13 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 2,844 323,695,620 Rls. 12,294 $
14 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 229,509,000 Rls. 9,000 $
15 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,796 191,715,632 Rls. 7,184 $
16 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 4,628 190,589,715 Rls. 7,405 $
17 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,924 171,804,542 Rls. 6,734 $
18 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 1,650 168,385,800 Rls. 6,600 $
19 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,432 94,483,200 Rls. 3,515 $
20 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 645 69,763,324 Rls. 2,580 $
21 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا( Trout) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 500 58,502,250 Rls. 2,250 $
22 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 49090000 كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتکهاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيهکهاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. 499 54,416,948 Rls. 1,996 $
23 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 552 53,016,014 Rls. 2,078 $
24 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 405 51,902,775 Rls. 2,025 $
25 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 1,330 41,698,877 Rls. 1,517 $
26 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 127 40,411,110 Rls. 1,515 $
27 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2 29,694,600 Rls. 1,080 $
28 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 350 29,132,342 Rls. 1,142 $
29 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 978 20,527,846 Rls. 802 $
30 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 903 19,801,593 Rls. 741 $
31 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 846 14,592,964 Rls. 572 $
32 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 200 10,620,400 Rls. 400 $
33 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 496 9,166,590 Rls. 351 $
34 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 6 8,660,925 Rls. 315 $
35 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 314 6,311,348 Rls. 236 $
36 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 51 5,443,332 Rls. 204 $
37 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 188 3,929,002 Rls. 154 $
38 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 219 3,342,203 Rls. 131 $
39 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 187 2,598,630 Rls. 97 $
40 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08107000 خرمالوها 124 2,057,261 Rls. 77 $
41 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08054000 گريپ فروت، شامل دارابيکها (Pomelos)تازه يا خشك كرده 77 857,280 Rls. 32 $
مجموع کل
74,104,889,408 ريال
مجموع کل
2,771,484 دلار
[1]