آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فرودگاه لار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه لار عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 39,374,528 65,388,305,410 Rls. 2,491,850 $
2 12 1393 فرودگاه لار عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 27,853,670 62,307,319,501 Rls. 2,374,382 $
مجموع کل
127,695,624,911 ريال
مجموع کل
4,866,233 دلار
[1]