آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (فرودگاه لار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه لار مصر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 166,500,000 151,982,468,000 Rls. 5,816,000 $
مجموع کل
151,982,468,000 ريال
مجموع کل
5,816,000 دلار
[1]