آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (فرودگاه لامرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه لامرد کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,500,000 42,113,925,000 Rls. 1,586,152 $
مجموع کل
42,113,925,000 ريال
مجموع کل
1,586,152 دلار
[1]