آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,841,130 89,885,546,529 Rls. 3,408,247 $
2 12 1393 قزوين ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,490,270,000 Rls. 90,000 $
3 12 1393 قزوين ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 30,417 930,786,500 Rls. 36,500 $
4 12 1393 قزوين ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 367 147,220,215 Rls. 5,505 $
مجموع کل
93,453,823,244 ريال
مجموع کل
3,540,252 دلار
[1]