آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 42,959,564 741,147,116,739 Rls. 27,966,977 $
2 12 1393 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,290,012 427,599,983,700 Rls. 15,870,036 $
3 12 1393 قزوين عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 11,461,500 404,745,942,392 Rls. 14,901,589 $
4 12 1393 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,275,720 379,747,443,639 Rls. 14,223,932 $
5 12 1393 قزوين عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,652,300 281,666,301,080 Rls. 10,556,527 $
6 12 1393 قزوين عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 7,425,960 249,450,100,287 Rls. 9,653,751 $
7 12 1393 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 4,774,738 214,216,416,764 Rls. 8,116,653 $
8 12 1393 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,210,210 175,883,950,393 Rls. 6,630,881 $
9 12 1393 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 31,683,777 169,895,993,404 Rls. 6,402,907 $
10 12 1393 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,993,942 162,863,221,837 Rls. 5,992,987 $
11 12 1393 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 7,099,808 152,684,901,799 Rls. 5,753,673 $
12 12 1393 قزوين عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 2,031,300 146,287,829,358 Rls. 5,412,600 $
13 12 1393 قزوين عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 17,520,082 115,336,164,008 Rls. 4,357,719 $
14 12 1393 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,290,600 109,434,324,060 Rls. 4,121,875 $
15 12 1393 قزوين عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 599,200 98,912,797,688 Rls. 3,699,875 $
16 12 1393 قزوين عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 52,662,000 70,789,728,330 Rls. 2,625,651 $
17 12 1393 قزوين عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 985,459 70,182,792,309 Rls. 2,661,908 $
18 12 1393 قزوين عراق 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 295,061 63,693,869,819 Rls. 2,324,770 $
19 12 1393 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 4,536,514 57,776,414,585 Rls. 2,173,322 $
20 12 1393 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,816,602 55,242,403,585 Rls. 2,092,271 $
21 12 1393 قزوين عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 531,605 54,169,794,399 Rls. 2,046,679 $
22 12 1393 قزوين عراق 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 440,176 52,376,366,712 Rls. 1,972,888 $
23 12 1393 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 6,098,340 49,981,311,367 Rls. 1,890,484 $
24 12 1393 قزوين عراق 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 4,941,233 47,534,466,194 Rls. 1,800,830 $
25 12 1393 قزوين عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,615,344 41,603,619,375 Rls. 1,614,412 $
26 12 1393 قزوين عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 419,100 34,868,083,788 Rls. 1,321,407 $
27 12 1393 قزوين عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 542,581 34,107,604,885 Rls. 1,306,260 $
28 12 1393 قزوين عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 309,850 31,697,415,400 Rls. 1,237,272 $
29 12 1393 قزوين عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 423,822 30,623,928,333 Rls. 1,144,317 $
30 12 1393 قزوين عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 203,132 30,565,642,635 Rls. 1,117,226 $
31 12 1393 قزوين عراق 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 1,935,670 28,230,035,365 Rls. 1,057,234 $
32 12 1393 قزوين عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 205,920 27,565,243,200 Rls. 1,029,600 $
33 12 1393 قزوين عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 332,440 25,794,059,050 Rls. 974,686 $
34 12 1393 قزوين عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 39,249 25,540,509,171 Rls. 960,440 $
35 12 1393 قزوين عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 4,036,157 24,398,675,108 Rls. 920,645 $
36 12 1393 قزوين عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 4,670,873 24,106,968,342 Rls. 941,372 $
37 12 1393 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 626,369 21,759,350,967 Rls. 814,278 $
38 12 1393 قزوين عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 941,530 21,450,256,540 Rls. 809,715 $
39 12 1393 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 575,000 19,791,486,962 Rls. 747,500 $
40 12 1393 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 165,161 17,288,866,141 Rls. 649,145 $
41 12 1393 قزوين عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 73,320 17,285,254,378 Rls. 651,035 $
42 12 1393 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 200,150 15,460,823,038 Rls. 604,912 $
43 12 1393 قزوين عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 141,213 14,632,203,440 Rls. 553,752 $
44 12 1393 قزوين عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 325,652 12,829,337,524 Rls. 471,842 $
45 12 1393 قزوين عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 153,171 12,237,951,286 Rls. 459,511 $
46 12 1393 قزوين عراق 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 508,030 12,221,559,545 Rls. 458,449 $
47 12 1393 قزوين عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 45,402 11,411,960,745 Rls. 414,684 $
48 12 1393 قزوين عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 148,290 11,379,135,810 Rls. 444,911 $
49 12 1393 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 796,367 10,522,385,700 Rls. 401,734 $
50 12 1393 قزوين عراق 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر آبکاري شده با اندود شده حتي صيقل شده 428,069 10,102,892,809 Rls. 385,262 $
51 12 1393 قزوين عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 231,940 9,347,683,356 Rls. 353,634 $
52 12 1393 قزوين عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 102,391 8,421,914,226 Rls. 307,173 $
53 12 1393 قزوين عراق 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي کره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 48,366 8,362,675,017 Rls. 309,543 $
54 12 1393 قزوين عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 90,505 7,272,923,805 Rls. 271,515 $
55 12 1393 قزوين عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 150,000 6,523,200,000 Rls. 240,000 $
56 12 1393 قزوين عراق 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 25,644 6,487,014,100 Rls. 235,900 $
57 12 1393 قزوين عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 118,690 6,320,027,700 Rls. 237,380 $
58 12 1393 قزوين عراق 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 429,740 6,266,160,733 Rls. 236,356 $
59 12 1393 قزوين عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 90,650 5,967,121,236 Rls. 221,498 $
60 12 1393 قزوين عراق 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 590,730 5,639,821,440 Rls. 205,392 $
61 12 1393 قزوين عراق 70109010 ظروف دهان گشادبرا ي نگاهدا شتن مرباکنسروميوه وا غذيه که نيازبه محافظت دا رندظروف ا ستريل شده ا زشيشه 684,120 5,616,147,375 Rls. 212,080 $
62 12 1393 قزوين عراق 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 33,000 5,368,320,000 Rls. 192,000 $
63 12 1393 قزوين عراق 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 49,000 5,000,548,000 Rls. 196,000 $
64 12 1393 قزوين عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 49,845 4,806,526,700 Rls. 181,500 $
65 12 1393 قزوين عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 73,366 4,766,847,529 Rls. 183,421 $
66 12 1393 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 121,585 4,595,100,719 Rls. 177,983 $
67 12 1393 قزوين عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 26,640 4,556,754,432 Rls. 170,496 $
68 12 1393 قزوين عراق 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 6,140 4,157,300,700 Rls. 158,900 $
69 12 1393 قزوين عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 60,628 4,119,579,688 Rls. 151,572 $
70 12 1393 قزوين عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 50,000 4,113,000,000 Rls. 150,000 $
71 12 1393 قزوين عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 69,172 3,972,562,548 Rls. 145,261 $
72 12 1393 قزوين عراق 40151910 دستكش خانگي 14,436 3,960,954,144 Rls. 150,696 $
73 12 1393 قزوين عراق 87111090 موتورسيکلت باحجم سيلندرحداكثر سي سي 50،بجز نوع دوزمانه 26,508 3,674,821,350 Rls. 133,950 $
74 12 1393 قزوين عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 91,540 3,635,209,720 Rls. 137,459 $
75 12 1393 قزوين عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 24,300 3,567,580,390 Rls. 133,650 $
76 12 1393 قزوين عراق 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 45,620 3,482,576,640 Rls. 136,860 $
77 12 1393 قزوين عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 34,080 3,212,901,120 Rls. 115,680 $
78 12 1393 قزوين عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 194,973 3,210,217,232 Rls. 125,547 $
79 12 1393 قزوين عراق 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 77,309 3,108,418,180 Rls. 115,287 $
80 12 1393 قزوين عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 60,507 3,090,081,186 Rls. 121,014 $
81 12 1393 قزوين عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 35,731 2,927,529,057 Rls. 107,193 $
82 12 1393 قزوين عراق 04072900 ساير تخم پرندگانبا پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 74,330 2,536,704,508 Rls. 96,629 $
83 12 1393 قزوين عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 87,301 2,517,571,867 Rls. 96,031 $
84 12 1393 قزوين عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 66,931 2,487,908,642 Rls. 94,478 $
85 12 1393 قزوين عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 110,999 2,441,059,350 Rls. 93,307 $
86 12 1393 قزوين عراق 34012010 صابون مايع 99,042 2,387,477,869 Rls. 89,136 $
87 12 1393 قزوين عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 25,099 2,369,730,492 Rls. 90,521 $
88 12 1393 قزوين عراق 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 21,060 2,360,124,179 Rls. 90,481 $
89 12 1393 قزوين عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,465 2,253,483,493 Rls. 83,101 $
90 12 1393 قزوين عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 8,998 2,226,334,320 Rls. 86,004 $
91 12 1393 قزوين عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 187,900 2,068,793,752 Rls. 79,984 $
92 12 1393 قزوين عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 26,218 2,047,281,042 Rls. 78,654 $
93 12 1393 قزوين عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 25,830 1,982,237,490 Rls. 77,490 $
94 12 1393 قزوين عراق 33051000 شامپوها 29,106 1,965,369,791 Rls. 73,107 $
95 12 1393 قزوين عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 36,025 1,777,890,751 Rls. 67,847 $
96 12 1393 قزوين عراق 40151920 دستكش معاينه 8,338 1,624,995,858 Rls. 60,829 $
97 12 1393 قزوين عراق 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 48,000 1,620,424,000 Rls. 62,400 $
98 12 1393 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 15,673 1,609,267,930 Rls. 62,830 $
99 12 1393 قزوين عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 32,860 1,566,919,470 Rls. 59,147 $
100 12 1393 قزوين عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 42,115 1,556,418,708 Rls. 59,332 $
مجموع کل
5,114,046,395,819 ريال
مجموع کل
192,058,632 دلار