آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 514,278 264,489,612,272 Rls. 10,007,817 $
2 12 1393 قزوين منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 90,385 7,523,229,456 Rls. 289,232 $
مجموع کل
272,012,841,728 ريال
مجموع کل
10,297,049 دلار
[1]