آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 200,000 111,646,332,194 Rls. 4,228,814 $
2 12 1393 قزوين هلند 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 80,252 5,960,419,675 Rls. 226,393 $
3 12 1393 قزوين هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 92,850 3,832,713,000 Rls. 139,275 $
4 12 1393 قزوين هلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,970 3,036,947,811 Rls. 117,381 $
5 12 1393 قزوين هلند 20029010 رب گوجه فرنگي 16,222 1,336,405,070 Rls. 48,230 $
6 12 1393 قزوين هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,140 1,269,943,200 Rls. 45,420 $
7 12 1393 قزوين هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,221 1,217,738,475 Rls. 45,660 $
8 12 1393 قزوين هلند 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 2,081 156,486,879 Rls. 5,877 $
9 12 1393 قزوين هلند 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 641 32,786,050 Rls. 1,282 $
10 12 1393 قزوين هلند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 20 1,677,600 Rls. 60 $
مجموع کل
128,491,449,954 ريال
مجموع کل
4,858,392 دلار
[1]