آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قم جمهوري کره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,239,546 69,162,199,792 Rls. 2,609,095 $
مجموع کل
69,162,199,792 ريال
مجموع کل
2,609,095 دلار
[1]