آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 5,121,088 288,580,417,623 Rls. 10,832,509 $
2 12 1393 قم هند 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 287,922 16,463,072,069 Rls. 619,031 $
3 12 1393 قم هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 134,500 5,796,413,205 Rls. 226,767 $
4 12 1393 قم هند 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 33,500 2,809,980,000 Rls. 100,500 $
5 12 1393 قم هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 47,565 1,990,968,159 Rls. 73,923 $
6 12 1393 قم هند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,233 1,128,004,056 Rls. 40,932 $
مجموع کل
316,768,855,112 ريال
مجموع کل
11,893,662 دلار
[1]