آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 419,000 63,430,098,000 Rls. 2,413,068 $
2 12 1393 كرمانشاه امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 237,460 1,571,103,670 Rls. 59,366 $
3 12 1393 كرمانشاه امارات متحده عربي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 153,596 996,234,043 Rls. 38,200 $
مجموع کل
65,997,435,713 ريال
مجموع کل
2,510,634 دلار
[1]