آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمانشاه عمان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 349,925 47,195,169,375 Rls. 1,749,625 $
2 12 1393 كرمانشاه عمان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 60,455 962,767,880 Rls. 36,274 $
مجموع کل
48,157,937,255 ريال
مجموع کل
1,785,899 دلار
[1]