آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمانشاه کويت 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 4,864,202 654,242,908,765 Rls. 24,321,961 $
مجموع کل
654,242,908,765 ريال
مجموع کل
24,321,961 دلار
[1]