آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 453,000 95,021,654,000 Rls. 3,519,600 $
2 12 1393 كرمان اردن 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 131,000 26,270,626,400 Rls. 1,031,400 $
3 12 1393 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,330 19,469,460,780 Rls. 731,445 $
مجموع کل
140,761,741,180 ريال
مجموع کل
5,282,445 دلار
[1]