آمار کل " صادرات به" کشور (اسلواکي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان اسلواکي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 213,500 47,658,788,000 Rls. 1,756,400 $
2 12 1393 كرمان اسلواکي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 40,700 17,758,945,050 Rls. 671,884 $
3 12 1393 كرمان اسلواکي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 17,000 3,807,448,600 Rls. 148,715 $
4 12 1393 كرمان اسلواکي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,000 957,672,000 Rls. 36,000 $
مجموع کل
70,182,853,650 ريال
مجموع کل
2,612,999 دلار
[1]