آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,417,480 1,062,765,638,055 Rls. 39,889,383 $
2 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,919,534 652,473,922,246 Rls. 24,075,586 $
3 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,171,194 249,147,814,173 Rls. 9,753,498 $
4 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 28,063 21,127,099,000 Rls. 785,750 $
5 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 71,611 3,445,623,739 Rls. 128,900 $
6 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 20,000 2,049,040,000 Rls. 80,000 $
7 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 38,400 1,849,063,680 Rls. 69,120 $
8 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,000 1,147,545,000 Rls. 45,000 $
9 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 11,051 634,557,654 Rls. 24,312 $
10 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 2,200 44,943,616 Rls. 1,676 $
11 12 1393 كرمان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 50 4,022,400 Rls. 150 $
مجموع کل
1,994,689,269,563 ريال
مجموع کل
74,853,375 دلار
[1]