آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 326,200 144,051,447,240 Rls. 5,382,842 $
2 12 1393 كرمان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 94,000 20,157,992,000 Rls. 744,400 $
3 12 1393 كرمان ايتاليا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 78,000 15,652,584,600 Rls. 611,770 $
4 12 1393 كرمان ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 18,000 13,271,496,000 Rls. 504,000 $
مجموع کل
193,133,519,840 ريال
مجموع کل
7,243,012 دلار
[1]