آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان تايلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 168,000 41,205,691,200 Rls. 1,521,600 $
2 12 1393 كرمان تايلند 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 138,239 20,302,357,938 Rls. 768,259 $
3 12 1393 كرمان تايلند 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 67,678 13,418,826,814 Rls. 500,016 $
4 12 1393 كرمان تايلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 7,845,865,500 Rls. 307,681 $
5 12 1393 كرمان تايلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 506 60,798,177 Rls. 2,277 $
مجموع کل
82,833,539,629 ريال
مجموع کل
3,099,833 دلار
[1]