آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 234,140 102,382,053,675 Rls. 3,863,310 $
2 12 1393 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 85,950 21,172,436,800 Rls. 778,800 $
3 12 1393 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 26,650 5,519,560,435 Rls. 215,985 $
4 12 1393 كرمان جمهوري عربي سوريه 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 32,712 4,763,345,165 Rls. 184,447 $
5 12 1393 كرمان جمهوري عربي سوريه 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 13,534 1,944,730,750 Rls. 73,625 $
مجموع کل
135,782,126,825 ريال
مجموع کل
5,116,167 دلار
[1]