آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري چک) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان جمهوري چک 72027000 فروموليبدن. 100,000 40,968,740,055 Rls. 1,499,532 $
2 12 1393 كرمان جمهوري چک 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 616 74,771,928 Rls. 2,772 $
مجموع کل
41,043,511,983 ريال
مجموع کل
1,502,304 دلار
[1]