آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان عربستان سعودي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 562,500 120,206,435,550 Rls. 4,443,750 $
2 12 1393 كرمان عربستان سعودي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 269,760 119,245,745,520 Rls. 4,451,040 $
3 12 1393 كرمان عربستان سعودي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 238,000 48,016,073,600 Rls. 1,880,200 $
مجموع کل
287,468,254,670 ريال
مجموع کل
10,774,990 دلار
[1]