آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 74,000 31,500,381,000 Rls. 1,221,789 $
2 12 1393 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 42,000 30,288,216,000 Rls. 1,176,357 $
3 12 1393 كرمان فرانسه 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 66,090 12,887,903,911 Rls. 497,335 $
4 12 1393 كرمان فرانسه 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 75,697 11,031,946,810 Rls. 428,473 $
5 12 1393 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 110,912 5,324,124,806 Rls. 199,610 $
6 12 1393 كرمان فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 27,800 2,899,172,234 Rls. 108,421 $
7 12 1393 كرمان فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 23,000 2,737,399,500 Rls. 103,485 $
8 12 1393 كرمان فرانسه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,000 2,429,818,800 Rls. 94,800 $
9 12 1393 كرمان فرانسه 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 6,550 531,984,450 Rls. 19,650 $
10 12 1393 كرمان فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,480 158,750,720 Rls. 5,920 $
مجموع کل
99,789,698,231 ريال
مجموع کل
3,855,840 دلار
[1]