آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان مصر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 60,000 26,406,930,000 Rls. 990,000 $
2 12 1393 كرمان مصر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 20,949,252,800 Rls. 764,000 $
3 12 1393 كرمان مصر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,200,000 15,961,216,000 Rls. 608,000 $
مجموع کل
63,317,398,800 ريال
مجموع کل
2,362,000 دلار
[1]