آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 142,897 130,911,768,939 Rls. 4,964,961 $
2 12 1393 كرمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 25,020 86,551,425,628 Rls. 3,132,812 $
مجموع کل
217,463,194,567 ريال
مجموع کل
8,097,773 دلار
[1]