آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 171,530 75,897,601,725 Rls. 2,830,508 $
2 12 1393 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 183,500 40,890,132,570 Rls. 1,528,555 $
3 12 1393 كرمان هند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 133,000 28,176,420,300 Rls. 1,104,300 $
4 12 1393 كرمان هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 11,756 799,939,904 Rls. 29,512 $
مجموع کل
145,764,094,499 ريال
مجموع کل
5,492,875 دلار
[1]