آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان هنگ کنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,627,620 2,473,431,071,940 Rls. 92,326,307 $
2 12 1393 كرمان هنگ کنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,899,850 393,277,954,700 Rls. 15,370,453 $
3 12 1393 كرمان هنگ کنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,000 3,672,760,000 Rls. 140,000 $
مجموع کل
2,870,381,786,640 ريال
مجموع کل
107,836,760 دلار
[1]