آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 210,500 40,941,266,400 Rls. 1,515,600 $
2 12 1393 كرمان يونان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 110,000 20,263,636,800 Rls. 792,000 $
3 12 1393 كرمان يونان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 11,690 2,126,328,890 Rls. 81,929 $
مجموع کل
63,331,232,090 ريال
مجموع کل
2,389,529 دلار
[1]