آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 127,553,336 1,362,957,502,473 Rls. 51,032,137 $
2 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 07031000 پيازوموسير 43,916,576 468,198,199,815 Rls. 17,564,058 $
3 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08081000 سيب , تازه 22,733,537 255,819,252,409 Rls. 9,547,627 $
4 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,721,200 51,005,892,148 Rls. 1,879,346 $
5 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 825,738 45,722,318,454 Rls. 1,685,260 $
6 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08109010 انار تازه 2,071,411 45,666,611,374 Rls. 1,698,943 $
7 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 735,582 35,975,609,517 Rls. 1,324,306 $
8 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 184,601 33,642,485,520 Rls. 1,243,806 $
9 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,048,459 25,258,333,813 Rls. 941,947 $
10 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,658,473 23,158,925,431 Rls. 850,805 $
11 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 4,064,975 22,838,866,609 Rls. 894,099 $
12 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08105000 کيوي, تازه 1,499,337 19,340,518,416 Rls. 721,651 $
13 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,202,391 16,466,678,462 Rls. 623,099 $
14 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,807,879 14,673,571,584 Rls. 577,509 $
15 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 1,240,368 14,000,109,551 Rls. 523,154 $
16 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 2,121,548 13,980,255,347 Rls. 525,015 $
17 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 182,726 13,968,881,709 Rls. 527,523 $
18 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 07032000 سير 345,425 9,776,742,928 Rls. 370,235 $
19 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 102,503 8,762,472,912 Rls. 343,384 $
20 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 653,169 8,742,897,449 Rls. 339,621 $
21 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 407,500 7,951,699,875 Rls. 305,689 $
22 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 152,701 7,444,335,177 Rls. 285,552 $
23 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 2,807,607 7,280,844,664 Rls. 280,768 $
24 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 851,800 7,144,849,569 Rls. 272,682 $
25 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 36,791 4,420,259,741 Rls. 165,559 $
26 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 01022110 گاو شيري 31,998 4,325,616,000 Rls. 167,400 $
27 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 23,949 3,672,144,000 Rls. 144,000 $
28 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 448,813 3,516,781,882 Rls. 134,727 $
29 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 13,345,904 3,410,002,483 Rls. 133,459 $
30 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 66,312 3,057,218,906 Rls. 119,362 $
31 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 41,018 2,934,013,750 Rls. 108,445 $
32 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 148,582 2,768,002,047 Rls. 103,804 $
33 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 55,124 2,708,822,384 Rls. 101,570 $
34 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 30,387 2,605,891,813 Rls. 97,695 $
35 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,168 2,252,332,217 Rls. 83,919 $
36 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 7,015 1,818,524,000 Rls. 68,000 $
37 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 30,600 1,629,104,160 Rls. 61,200 $
38 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 83,295 1,618,781,182 Rls. 62,789 $
39 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 259,148 1,602,057,082 Rls. 59,778 $
40 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 142,030 1,485,305,472 Rls. 56,828 $
41 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 47,694 1,464,534,085 Rls. 57,132 $
42 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 128,212 1,443,836,973 Rls. 55,072 $
43 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 37,570 1,317,787,400 Rls. 49,377 $
44 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 44,435 1,248,784,022 Rls. 48,878 $
45 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 47,487 1,181,048,136 Rls. 46,287 $
46 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 15,780 1,050,435,150 Rls. 39,450 $
47 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 93,688 1,004,568,899 Rls. 39,344 $
48 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 25202000 ک گچ 1,330,220 956,347,795 Rls. 36,455 $
49 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 42,473 847,137,034 Rls. 32,632 $
50 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 37,413 681,991,283 Rls. 26,248 $
51 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 23,143 513,678,742 Rls. 20,134 $
52 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 26,491 495,609,965 Rls. 18,977 $
53 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 6,900 492,692,949 Rls. 18,949 $
54 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 79,568 460,681,350 Rls. 15,913 $
55 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 5,820 458,359,920 Rls. 17,460 $
56 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,835 377,144,505 Rls. 14,505 $
57 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,304 364,371,504 Rls. 13,692 $
58 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,640 296,188,096 Rls. 11,104 $
59 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 22,110 227,493,630 Rls. 8,274 $
60 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 19,000 193,800,000 Rls. 7,600 $
61 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 23,444 190,134,618 Rls. 7,451 $
62 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 5,130 170,576,604 Rls. 6,156 $
63 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 800 145,326,000 Rls. 5,300 $
64 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 01051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 575 138,960,000 Rls. 4,800 $
65 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,325 128,352,000 Rls. 4,775 $
66 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,738 126,309,568 Rls. 4,928 $
67 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 6,068 119,985,636 Rls. 4,702 $
68 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 170 109,680,000 Rls. 4,000 $
69 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 667 104,113,740 Rls. 3,797 $
70 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08083000 گلابيکها تازه 5,055 97,873,323 Rls. 3,639 $
71 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 1,347 92,603,160 Rls. 3,368 $
72 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 230 80,049,000 Rls. 3,000 $
73 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 47073000 كاغذ و مقواي عمدتاً ساخته شده از خمير مكانيكي (مثلاً، روزنامه، نشريات ادواري و اوراق چاپي همانند) 9,000 77,900,220 Rls. 2,841 $
74 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 24,090 77,001,785 Rls. 2,891 $
75 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 34,171 70,364,494 Rls. 2,734 $
76 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 450 65,921,625 Rls. 2,475 $
77 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 54,268,080 Rls. 2,040 $
78 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 1,126 54,070,225 Rls. 2,027 $
79 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 700 50,181,390 Rls. 1,890 $
80 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 08091000 زردآلو ,تازه 2,094 44,188,716 Rls. 1,719 $
81 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 3,182 43,957,739 Rls. 1,591 $
82 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 400 42,616,000 Rls. 1,600 $
83 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 48,010 30,738,816 Rls. 1,152 $
84 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 47,005 29,516,376 Rls. 1,128 $
85 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 650 26,922,714 Rls. 1,014 $
86 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,200 19,896,792 Rls. 744 $
87 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 120 16,452,000 Rls. 600 $
88 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 200 6,402,000 Rls. 240 $
89 12 1393 لطف آباد ترکمنستان 84411000 ماشينهاي برش 30 5,484,000 Rls. 200 $
مجموع کل
2,580,899,050,384 ريال
مجموع کل
96,687,039 دلار
[1]