آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مراغه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 980,650 91,198,156,875 Rls. 3,432,448 $
2 12 1393 مراغه امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 79,100 2,778,635,250 Rls. 103,650 $
مجموع کل
93,976,792,125 ريال
مجموع کل
3,536,098 دلار
[1]