آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 56,103 2,231,235,292,190 Rls. 84,000,643 $
2 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 10,610 427,878,562,436 Rls. 15,855,918 $
3 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,933 85,369,094,764 Rls. 3,201,789 $
4 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 109,998 48,047,096,460 Rls. 1,814,967 $
5 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 468,425 42,231,201,748 Rls. 1,592,937 $
6 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 04022190 ساير 124,700 12,704,400,000 Rls. 498,800 $
7 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 99,800 10,392,357,600 Rls. 399,200 $
8 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 112,000 6,004,480,000 Rls. 224,000 $
9 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 73,750 5,988,555,900 Rls. 221,250 $
10 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 45,880 5,801,384,244 Rls. 214,119 $
11 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 72,000 5,565,096,000 Rls. 216,000 $
12 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 43,113 3,265,616,472 Rls. 125,048 $
13 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 3,346 2,842,456,554 Rls. 105,439 $
14 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,940 2,677,814,700 Rls. 98,010 $
15 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 25,480 2,428,716,888 Rls. 91,188 $
16 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 5,700 1,970,024,000 Rls. 76,239 $
17 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 36,960 1,670,779,110 Rls. 63,786 $
18 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,625 1,470,090,705 Rls. 56,227 $
19 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,465 1,280,595,543 Rls. 48,107 $
20 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 13,203 1,269,003,470 Rls. 47,530 $
21 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,956 1,110,602,492 Rls. 40,476 $
22 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,786 1,101,506,196 Rls. 41,356 $
23 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 15021090 پيه آب کرده غيراز مورد مصرف در صنعت صابون سازي 11,341 1,079,855,098 Rls. 39,694 $
24 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 5,460 805,284,480 Rls. 30,030 $
25 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,063 719,145,722 Rls. 27,443 $
26 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,560 702,596,972 Rls. 27,412 $
27 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 9,403 599,851,626 Rls. 23,507 $
28 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,279 558,967,435 Rls. 21,068 $
29 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,293 552,990,240 Rls. 20,397 $
30 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 2,073 538,898,119 Rls. 19,505 $
31 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 4,260 402,224,479 Rls. 14,909 $
32 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 216 374,377,762 Rls. 14,674 $
33 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 500 373,595,341 Rls. 14,172 $
34 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,355 361,743,886 Rls. 13,494 $
35 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,080 318,273,819 Rls. 11,922 $
36 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 3,264 304,735,200 Rls. 11,424 $
37 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,050 252,305,550 Rls. 9,450 $
38 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 4,560 248,312,520 Rls. 9,120 $
39 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 7,313 229,242,867 Rls. 8,919 $
40 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,435 215,114,886 Rls. 7,983 $
41 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 1,580 210,795,700 Rls. 7,900 $
42 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,471 204,541,560 Rls. 7,483 $
43 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,875 203,466,345 Rls. 7,923 $
44 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 8,986 196,582,728 Rls. 7,368 $
45 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 3,402 187,635,950 Rls. 6,940 $
46 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,730 179,645,240 Rls. 6,920 $
47 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,382 169,723,159 Rls. 6,362 $
48 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,968 169,345,920 Rls. 6,176 $
49 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,308 140,818,608 Rls. 5,169 $
50 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,884 135,480,784 Rls. 5,054 $
51 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,125 133,352,732 Rls. 5,011 $
52 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 340 121,828,500 Rls. 4,500 $
53 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 2,280 116,713,200 Rls. 4,560 $
54 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,631 108,646,234 Rls. 3,973 $
55 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,282 104,240,568 Rls. 3,846 $
56 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,907 99,057,226 Rls. 3,712 $
57 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 387 87,464,756 Rls. 3,251 $
58 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 795 84,902,820 Rls. 3,180 $
59 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,324 81,249,735 Rls. 3,045 $
60 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08109030 عناب تازه 343 73,745,272 Rls. 2,744 $
61 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,560 72,044,100 Rls. 2,700 $
62 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,245 69,744,996 Rls. 2,612 $
63 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,233 59,291,604 Rls. 2,219 $
64 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 276 59,218,382 Rls. 2,218 $
65 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 1,350 57,481,920 Rls. 2,160 $
66 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 480 55,771,368 Rls. 2,036 $
67 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 540 53,739,905 Rls. 1,985 $
68 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 275 52,393,508 Rls. 1,916 $
69 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 201 50,684,496 Rls. 1,873 $
70 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 210 50,430,870 Rls. 1,890 $
71 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 204 45,734,662 Rls. 1,714 $
72 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 535 43,836,272 Rls. 1,712 $
73 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 475 38,023,275 Rls. 1,425 $
74 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,112 37,037,484 Rls. 1,367 $
75 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,020 34,076,473 Rls. 1,264 $
76 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 953 32,323,020 Rls. 1,185 $
77 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 30,276,666 Rls. 1,134 $
78 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 13019030 سقز 48 26,536,535 Rls. 965 $
79 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 520 25,645,338 Rls. 936 $
80 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 201 24,121,432 Rls. 904 $
81 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 456 23,447,520 Rls. 912 $
82 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 285 22,728,013 Rls. 853 $
83 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 2,250 19,971,840 Rls. 743 $
84 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 415 19,803,717 Rls. 747 $
85 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 90 19,492,560 Rls. 720 $
86 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 810 19,463,571 Rls. 729 $
87 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 84238910 سايرباسکولهاي ا لکترونيکي سيارباظرفيت توزين بيش ا زkg5000 16 18,011,845 Rls. 655 $
88 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 90 17,947,155 Rls. 675 $
89 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 647 17,799,936 Rls. 647 $
90 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 146 15,421,056 Rls. 574 $
91 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 157 13,258,210 Rls. 518 $
92 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 100 12,014,550 Rls. 450 $
93 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 220 10,912,968 Rls. 396 $
94 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 32 10,736,640 Rls. 384 $
95 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 156 10,628,388 Rls. 396 $
96 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 128 10,506,222 Rls. 384 $
97 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 122 9,768,768 Rls. 366 $
98 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 90 7,204,410 Rls. 270 $
99 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 120 7,042,200 Rls. 264 $
100 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 43 6,693,120 Rls. 249 $
مجموع کل
2,914,962,745,507 ريال
مجموع کل
109,508,415 دلار