آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد تاجيکستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 5,604,923 450,667,970,952 Rls. 17,091,600 $
2 12 1393 مشهد تاجيکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,513,369 276,918,205,073 Rls. 10,351,419 $
3 12 1393 مشهد تاجيکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,829,332 152,004,282,023 Rls. 5,747,406 $
4 12 1393 مشهد تاجيکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,499,386 138,466,641,191 Rls. 5,253,568 $
5 12 1393 مشهد تاجيکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,611,780 127,285,391,422 Rls. 4,792,525 $
6 12 1393 مشهد تاجيکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 14,543,379 90,415,437,419 Rls. 3,442,459 $
7 12 1393 مشهد تاجيکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 11,590,599 79,951,791,850 Rls. 3,038,667 $
8 12 1393 مشهد تاجيکستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,498,892 66,676,050,459 Rls. 2,541,043 $
9 12 1393 مشهد تاجيکستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 2,019,943 64,062,681,528 Rls. 2,421,991 $
10 12 1393 مشهد تاجيکستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,768,314 61,572,224,850 Rls. 2,298,793 $
11 12 1393 مشهد تاجيکستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 742,756 59,391,350,756 Rls. 2,216,731 $
12 12 1393 مشهد تاجيکستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 666,255 58,121,715,142 Rls. 2,189,496 $
13 12 1393 مشهد تاجيکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 834,447 55,462,488,268 Rls. 2,092,008 $
14 12 1393 مشهد تاجيکستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 257,148 54,357,904,665 Rls. 2,067,773 $
15 12 1393 مشهد تاجيکستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 134,815 53,564,893,800 Rls. 2,022,225 $
16 12 1393 مشهد تاجيکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 801,006 53,456,945,664 Rls. 2,083,869 $
17 12 1393 مشهد تاجيکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,013,655 51,563,140,534 Rls. 1,932,274 $
18 12 1393 مشهد تاجيکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,012,227 48,114,994,610 Rls. 1,802,600 $
19 12 1393 مشهد تاجيکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 462,425 48,083,038,310 Rls. 1,849,295 $
20 12 1393 مشهد تاجيکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 566,598 44,872,869,108 Rls. 1,678,572 $
21 12 1393 مشهد تاجيکستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 1,290,937 43,057,719,509 Rls. 1,678,494 $
22 12 1393 مشهد تاجيکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 509,667 38,856,953,427 Rls. 1,473,003 $
23 12 1393 مشهد تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,073,928 38,583,589,674 Rls. 1,451,779 $
24 12 1393 مشهد تاجيکستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 478,248 34,296,748,885 Rls. 1,290,615 $
25 12 1393 مشهد تاجيکستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 365,997 33,683,758,687 Rls. 1,281,012 $
26 12 1393 مشهد تاجيکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 387,160 33,378,047,525 Rls. 1,251,085 $
27 12 1393 مشهد تاجيکستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 365,691 29,126,892,924 Rls. 1,097,142 $
28 12 1393 مشهد تاجيکستان 04072900 ساير تخم پرندگانبا پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 792,821 26,232,427,677 Rls. 1,030,390 $
29 12 1393 مشهد تاجيکستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 317,726 25,673,265,732 Rls. 951,612 $
30 12 1393 مشهد تاجيکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 990,528 24,972,518,308 Rls. 956,574 $
31 12 1393 مشهد تاجيکستان 15122900 روغن پنبه دا نه (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده تغييرنيافته شيميائي 486,602 24,887,102,783 Rls. 924,542 $
32 12 1393 مشهد تاجيکستان 34011150 صابون رختشويي 922,831 21,847,076,473 Rls. 830,544 $
33 12 1393 مشهد تاجيکستان 70193910 پشم شيشه 566,918 21,201,909,679 Rls. 810,034 $
34 12 1393 مشهد تاجيکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 460,577 21,123,933,748 Rls. 800,109 $
35 12 1393 مشهد تاجيکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 268,170 19,502,591,460 Rls. 749,994 $
36 12 1393 مشهد تاجيکستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 404,378 19,326,776,893 Rls. 727,983 $
37 12 1393 مشهد تاجيکستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 220,611 17,715,319,005 Rls. 662,604 $
38 12 1393 مشهد تاجيکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,500,874 17,578,559,509 Rls. 684,597 $
39 12 1393 مشهد تاجيکستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 223,549 17,434,758,539 Rls. 672,941 $
40 12 1393 مشهد تاجيکستان 15132999 روغن پالم سيت ياروغن باباسو غير مذكوردرجاي ديگر . 312,555 15,468,234,035 Rls. 579,135 $
41 12 1393 مشهد تاجيکستان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 359,805 15,445,067,753 Rls. 587,636 $
42 12 1393 مشهد تاجيکستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 738,748 15,152,141,648 Rls. 592,766 $
43 12 1393 مشهد تاجيکستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 65,807 15,014,964,309 Rls. 575,463 $
44 12 1393 مشهد تاجيکستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 188,219 14,611,153,062 Rls. 560,508 $
45 12 1393 مشهد تاجيکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 536,343 14,522,215,209 Rls. 542,660 $
46 12 1393 مشهد تاجيکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 184,587 14,481,075,219 Rls. 553,545 $
47 12 1393 مشهد تاجيکستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 95,027 14,214,122,675 Rls. 537,032 $
48 12 1393 مشهد تاجيکستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 200,303 14,063,797,072 Rls. 536,229 $
49 12 1393 مشهد تاجيکستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 2,073,645 13,972,357,316 Rls. 527,622 $
50 12 1393 مشهد تاجيکستان 27101910 روغن موتور 461,807 12,239,662,126 Rls. 470,067 $
51 12 1393 مشهد تاجيکستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 128,454 12,052,059,936 Rls. 450,294 $
52 12 1393 مشهد تاجيکستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 125,352 10,617,812,085 Rls. 395,995 $
53 12 1393 مشهد تاجيکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 47,205 10,012,906,057 Rls. 381,591 $
54 12 1393 مشهد تاجيکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 493,763 9,798,166,954 Rls. 370,556 $
55 12 1393 مشهد تاجيکستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 808,877 9,745,480,374 Rls. 368,415 $
56 12 1393 مشهد تاجيکستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 114,036 9,708,557,616 Rls. 361,845 $
57 12 1393 مشهد تاجيکستان 55091100 نخ يک لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 139,916 9,610,143,122 Rls. 363,782 $
58 12 1393 مشهد تاجيکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 442,967 9,415,271,453 Rls. 354,373 $
59 12 1393 مشهد تاجيکستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 113,384 9,276,773,021 Rls. 358,595 $
60 12 1393 مشهد تاجيکستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 109,840 8,951,629,146 Rls. 328,024 $
61 12 1393 مشهد تاجيکستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 176,985 8,475,168,154 Rls. 321,656 $
62 12 1393 مشهد تاجيکستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 24,523 7,955,455,890 Rls. 296,604 $
63 12 1393 مشهد تاجيکستان 39269060 پريفرم (PET) 176,308 7,889,551,361 Rls. 299,723 $
64 12 1393 مشهد تاجيکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 136,310 7,601,426,957 Rls. 286,949 $
65 12 1393 مشهد تاجيکستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 81,396 7,415,173,632 Rls. 283,198 $
66 12 1393 مشهد تاجيکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 327,494 7,386,970,257 Rls. 278,356 $
67 12 1393 مشهد تاجيکستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 140,724 7,249,420,440 Rls. 267,375 $
68 12 1393 مشهد تاجيکستان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 145,681 7,074,536,951 Rls. 272,685 $
69 12 1393 مشهد تاجيکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 319,248 6,823,781,461 Rls. 255,395 $
70 12 1393 مشهد تاجيکستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 48,388 6,718,761,493 Rls. 246,819 $
71 12 1393 مشهد تاجيکستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 92,379 6,674,371,611 Rls. 258,902 $
72 12 1393 مشهد تاجيکستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 138,767 6,634,554,369 Rls. 253,086 $
73 12 1393 مشهد تاجيکستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 124,451 6,590,947,304 Rls. 248,989 $
74 12 1393 مشهد تاجيکستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 95,444 6,533,670,782 Rls. 248,230 $
75 12 1393 مشهد تاجيکستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 134,710 6,251,407,056 Rls. 242,478 $
76 12 1393 مشهد تاجيکستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 131,913 6,228,545,255 Rls. 237,442 $
77 12 1393 مشهد تاجيکستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 76,747 6,204,787,158 Rls. 230,241 $
78 12 1393 مشهد تاجيکستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 500,316 6,153,710,931 Rls. 239,562 $
79 12 1393 مشهد تاجيکستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 86,273 6,138,921,237 Rls. 226,828 $
80 12 1393 مشهد تاجيکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 135,276 6,102,512,198 Rls. 228,107 $
81 12 1393 مشهد تاجيکستان 01051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 24,570 5,948,120,000 Rls. 228,800 $
82 12 1393 مشهد تاجيکستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 57,900 5,925,553,765 Rls. 231,385 $
83 12 1393 مشهد تاجيکستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 55,355 5,917,636,618 Rls. 221,230 $
84 12 1393 مشهد تاجيکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 157,560 5,896,410,489 Rls. 227,292 $
85 12 1393 مشهد تاجيکستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 46,959 5,755,692,503 Rls. 211,612 $
86 12 1393 مشهد تاجيکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 200,317 5,619,397,988 Rls. 217,643 $
87 12 1393 مشهد تاجيکستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 26,191 5,591,990,452 Rls. 209,483 $
88 12 1393 مشهد تاجيکستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 79,661 5,518,751,269 Rls. 207,118 $
89 12 1393 مشهد تاجيکستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 105,681 5,429,233,161 Rls. 211,594 $
90 12 1393 مشهد تاجيکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,330,430 5,395,737,273 Rls. 205,187 $
91 12 1393 مشهد تاجيکستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 831,740 5,384,039,320 Rls. 208,248 $
92 12 1393 مشهد تاجيکستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 26,455 5,328,078,513 Rls. 203,849 $
93 12 1393 مشهد تاجيکستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,596 5,284,728,000 Rls. 203,940 $
94 12 1393 مشهد تاجيکستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 67,362 5,249,498,031 Rls. 201,924 $
95 12 1393 مشهد تاجيکستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 70,861 4,994,433,981 Rls. 184,208 $
96 12 1393 مشهد تاجيکستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 46,833 4,948,509,128 Rls. 187,332 $
97 12 1393 مشهد تاجيکستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 83,586 4,866,596,603 Rls. 180,617 $
98 12 1393 مشهد تاجيکستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 60,370 4,618,684,286 Rls. 179,878 $
99 12 1393 مشهد تاجيکستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 67,555 4,540,109,484 Rls. 173,130 $
100 12 1393 مشهد تاجيکستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 2,449,262 4,532,467,145 Rls. 171,459 $
مجموع کل
3,046,712,900,755 ريال
مجموع کل
115,324,056 دلار