آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 10,435,739 827,642,157,131 Rls. 31,276,931 $
2 12 1393 مشهد ترکمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,424,653 304,679,057,802 Rls. 11,589,150 $
3 12 1393 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,077,544 244,781,177,538 Rls. 9,223,404 $
4 12 1393 مشهد ترکمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 18,125,328 128,844,745,275 Rls. 4,879,586 $
5 12 1393 مشهد ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,784,187 124,219,554,789 Rls. 4,690,064 $
6 12 1393 مشهد ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,707,861 103,781,268,552 Rls. 4,052,434 $
7 12 1393 مشهد ترکمنستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 4,960,050 103,340,254,068 Rls. 3,876,869 $
8 12 1393 مشهد ترکمنستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 399,119 89,374,798,903 Rls. 3,375,001 $
9 12 1393 مشهد ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 14,144,580 89,162,034,069 Rls. 3,376,069 $
10 12 1393 مشهد ترکمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 349,245 83,990,089,780 Rls. 3,149,247 $
11 12 1393 مشهد ترکمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,189,635 81,941,427,698 Rls. 3,118,857 $
12 12 1393 مشهد ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 10,870,559 79,697,001,767 Rls. 3,006,320 $
13 12 1393 مشهد ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,311,902 79,529,398,806 Rls. 2,991,714 $
14 12 1393 مشهد ترکمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 879,470 77,304,339,538 Rls. 2,870,848 $
15 12 1393 مشهد ترکمنستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 2,113,467 74,275,960,523 Rls. 2,744,466 $
16 12 1393 مشهد ترکمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,111,477 73,196,471,539 Rls. 2,776,713 $
17 12 1393 مشهد ترکمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,333,909 69,442,589,140 Rls. 2,624,605 $
18 12 1393 مشهد ترکمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 466,556 67,351,499,118 Rls. 2,491,372 $
19 12 1393 مشهد ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,182,260 63,063,806,815 Rls. 2,379,257 $
20 12 1393 مشهد ترکمنستان 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 697,149 62,722,631,654 Rls. 2,334,985 $
21 12 1393 مشهد ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 708,993 55,666,830,372 Rls. 2,096,601 $
22 12 1393 مشهد ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 696,509 55,480,534,001 Rls. 2,075,023 $
23 12 1393 مشهد ترکمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 567,083 51,425,600,891 Rls. 1,897,415 $
24 12 1393 مشهد ترکمنستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 291,338 48,520,194,986 Rls. 1,817,415 $
25 12 1393 مشهد ترکمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 603,298 48,271,072,195 Rls. 1,799,542 $
26 12 1393 مشهد ترکمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,079,769 48,144,096,163 Rls. 1,813,512 $
27 12 1393 مشهد ترکمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 600,210 48,026,516,232 Rls. 1,800,626 $
28 12 1393 مشهد ترکمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 994,967 47,439,180,245 Rls. 1,786,193 $
29 12 1393 مشهد ترکمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 412,383 46,555,229,209 Rls. 1,732,060 $
30 12 1393 مشهد ترکمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 563,728 45,053,575,323 Rls. 1,691,184 $
31 12 1393 مشهد ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 863,536 40,599,953,031 Rls. 1,545,304 $
32 12 1393 مشهد ترکمنستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 345,090 37,736,277,608 Rls. 1,449,306 $
33 12 1393 مشهد ترکمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 285,113 34,707,946,241 Rls. 1,309,675 $
34 12 1393 مشهد ترکمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 681,580 34,384,577,840 Rls. 1,284,860 $
35 12 1393 مشهد ترکمنستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,719,327 34,184,199,924 Rls. 1,292,220 $
36 12 1393 مشهد ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,606,968 33,872,317,796 Rls. 1,289,667 $
37 12 1393 مشهد ترکمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 316,664 33,360,441,912 Rls. 1,266,602 $
38 12 1393 مشهد ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,481,139 32,137,984,747 Rls. 1,185,143 $
39 12 1393 مشهد ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 401,199 31,732,793,481 Rls. 1,203,821 $
40 12 1393 مشهد ترکمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 501,444 29,944,900,242 Rls. 1,126,782 $
41 12 1393 مشهد ترکمنستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 692,962 29,534,670,721 Rls. 1,103,725 $
42 12 1393 مشهد ترکمنستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 354,631 29,262,711,579 Rls. 1,139,352 $
43 12 1393 مشهد ترکمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 124,261 28,245,663,570 Rls. 1,087,005 $
44 12 1393 مشهد ترکمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,454,941 27,970,383,917 Rls. 1,067,434 $
45 12 1393 مشهد ترکمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 1,356,857 27,789,076,718 Rls. 1,041,176 $
46 12 1393 مشهد ترکمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 208,759 27,776,711,777 Rls. 1,052,678 $
47 12 1393 مشهد ترکمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 1,605,112 26,756,756,991 Rls. 1,019,457 $
48 12 1393 مشهد ترکمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 275,320 26,107,320,118 Rls. 963,625 $
49 12 1393 مشهد ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 256,377 24,834,681,100 Rls. 944,244 $
50 12 1393 مشهد ترکمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 3,150,139 24,401,398,947 Rls. 922,695 $
51 12 1393 مشهد ترکمنستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 208,281 24,330,668,685 Rls. 906,889 $
52 12 1393 مشهد ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 264,484 24,074,344,734 Rls. 909,904 $
53 12 1393 مشهد ترکمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 294,505 23,640,709,854 Rls. 883,413 $
54 12 1393 مشهد ترکمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 233,119 23,371,296,697 Rls. 905,956 $
55 12 1393 مشهد ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 537,909 22,983,244,467 Rls. 865,957 $
56 12 1393 مشهد ترکمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 206,625 22,897,794,694 Rls. 857,651 $
57 12 1393 مشهد ترکمنستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,029,324 20,775,336,305 Rls. 813,525 $
58 12 1393 مشهد ترکمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 113,589 20,679,101,673 Rls. 809,401 $
59 12 1393 مشهد ترکمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 410,556 19,860,743,758 Rls. 738,999 $
60 12 1393 مشهد ترکمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 241,799 19,651,930,719 Rls. 746,382 $
61 12 1393 مشهد ترکمنستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 493,708 19,188,417,460 Rls. 707,397 $
62 12 1393 مشهد ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 491,697 18,304,531,075 Rls. 695,316 $
63 12 1393 مشهد ترکمنستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 199,112 18,267,491,848 Rls. 693,268 $
64 12 1393 مشهد ترکمنستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 432,000 17,622,720,000 Rls. 648,000 $
65 12 1393 مشهد ترکمنستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 2,121,916 17,607,380,261 Rls. 664,509 $
66 12 1393 مشهد ترکمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 222,445 17,535,065,656 Rls. 660,269 $
67 12 1393 مشهد ترکمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 813,926 17,426,291,337 Rls. 651,407 $
68 12 1393 مشهد ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,389,747 17,401,350,249 Rls. 663,270 $
69 12 1393 مشهد ترکمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 160,862 17,390,183,438 Rls. 650,526 $
70 12 1393 مشهد ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 936,473 17,330,408,585 Rls. 655,557 $
71 12 1393 مشهد ترکمنستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 47,765 16,995,332,389 Rls. 638,110 $
72 12 1393 مشهد ترکمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 308,228 16,112,037,423 Rls. 623,337 $
73 12 1393 مشهد ترکمنستان 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 338,306 15,721,692,319 Rls. 601,194 $
74 12 1393 مشهد ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 326,284 15,552,297,052 Rls. 587,312 $
75 12 1393 مشهد ترکمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 322,590 15,352,433,033 Rls. 580,660 $
76 12 1393 مشهد ترکمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 503,066 15,070,002,555 Rls. 582,908 $
77 12 1393 مشهد ترکمنستان 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 782,635 15,028,941,813 Rls. 572,883 $
78 12 1393 مشهد ترکمنستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 440,603 14,841,960,850 Rls. 567,813 $
79 12 1393 مشهد ترکمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,505 14,496,008,564 Rls. 559,908 $
80 12 1393 مشهد ترکمنستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 147,942 14,122,546,586 Rls. 515,841 $
81 12 1393 مشهد ترکمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 393,893 13,958,227,097 Rls. 543,681 $
82 12 1393 مشهد ترکمنستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 451,013 13,918,467,743 Rls. 529,169 $
83 12 1393 مشهد ترکمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 303,380 13,896,691,754 Rls. 526,320 $
84 12 1393 مشهد ترکمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 499,021 13,763,287,422 Rls. 525,722 $
85 12 1393 مشهد ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 257,138 13,515,152,279 Rls. 508,710 $
86 12 1393 مشهد ترکمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 107,262 13,139,025,784 Rls. 500,093 $
87 12 1393 مشهد ترکمنستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 161,868 12,787,282,338 Rls. 485,604 $
88 12 1393 مشهد ترکمنستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 134,437 12,133,032,804 Rls. 470,530 $
89 12 1393 مشهد ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 866,210 12,114,545,525 Rls. 450,348 $
90 12 1393 مشهد ترکمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 153,842 12,044,387,901 Rls. 457,518 $
91 12 1393 مشهد ترکمنستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 131,011 11,976,060,018 Rls. 458,538 $
92 12 1393 مشهد ترکمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 345,163 11,816,860,239 Rls. 452,293 $
93 12 1393 مشهد ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 536,414 11,244,039,584 Rls. 422,225 $
94 12 1393 مشهد ترکمنستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 130,023 10,996,827,961 Rls. 415,886 $
95 12 1393 مشهد ترکمنستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 27,593 10,864,551,444 Rls. 404,790 $
96 12 1393 مشهد ترکمنستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 79,769 10,855,925,305 Rls. 398,845 $
97 12 1393 مشهد ترکمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 244,736 10,558,361,973 Rls. 403,507 $
98 12 1393 مشهد ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 522,457 10,461,186,132 Rls. 398,308 $
99 12 1393 مشهد ترکمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 54,128 10,282,735,712 Rls. 394,571 $
100 12 1393 مشهد ترکمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,875,035 9,994,006,649 Rls. 375,007 $
مجموع کل
4,732,216,782,125 ريال
مجموع کل
178,711,460 دلار