آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 957 33,829,993,254 Rls. 1,282,825 $
2 12 1393 مشهد قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 831 28,057,692,708 Rls. 1,057,841 $
3 12 1393 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 253 10,251,628,307 Rls. 380,041 $
4 12 1393 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,688 3,250,492,172 Rls. 120,330 $
5 12 1393 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,128 1,970,463,498 Rls. 72,746 $
6 12 1393 مشهد قطر 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 33 960,714,000 Rls. 36,000 $
7 12 1393 مشهد قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,314 562,302,036 Rls. 20,826 $
8 12 1393 مشهد قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 430 352,992,558 Rls. 12,912 $
9 12 1393 مشهد قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 227 197,592,744 Rls. 7,539 $
10 12 1393 مشهد قطر 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 2,258 170,344,972 Rls. 6,549 $
11 12 1393 مشهد قطر 04090000 عسل طبيعي 1,135 136,281,767 Rls. 4,939 $
12 12 1393 مشهد قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,167 114,319,743 Rls. 4,130 $
13 12 1393 مشهد قطر 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 12 112,355,964 Rls. 4,041 $
14 12 1393 مشهد قطر 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 220 70,143,096 Rls. 2,640 $
15 12 1393 مشهد قطر 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 168 53,925,876 Rls. 2,016 $
16 12 1393 مشهد قطر 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 369 49,881,370 Rls. 1,845 $
17 12 1393 مشهد قطر 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 651 44,145,483 Rls. 1,631 $
18 12 1393 مشهد قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 473 34,987,372 Rls. 1,372 $
19 12 1393 مشهد قطر 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 364 30,028,908 Rls. 1,092 $
20 12 1393 مشهد قطر 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 190 29,071,140 Rls. 1,140 $
21 12 1393 مشهد قطر 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 67 21,722,580 Rls. 804 $
22 12 1393 مشهد قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,487 16,549,520 Rls. 624 $
23 12 1393 مشهد قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 185 6,672,738 Rls. 241 $
24 12 1393 مشهد قطر 85393120 لامپ کم مصرفComract 3 6,339,360 Rls. 240 $
25 12 1393 مشهد قطر 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 40 1,935,360 Rls. 72 $
26 12 1393 مشهد قطر 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 14 1,074,990 Rls. 42 $
27 12 1393 مشهد قطر 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 12 976,968 Rls. 36 $
28 12 1393 مشهد قطر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 12 922,068 Rls. 36 $
29 12 1393 مشهد قطر 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 11 844,965 Rls. 33 $
30 12 1393 مشهد قطر 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 14 844,646 Rls. 33 $
31 12 1393 مشهد قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10 824,850 Rls. 30 $
32 12 1393 مشهد قطر 06031100 گل هاي رز(Rosos) 2 756,058 Rls. 29 $
33 12 1393 مشهد قطر 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 24 549,900 Rls. 20 $
34 12 1393 مشهد قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 10 467,415 Rls. 17 $
35 12 1393 مشهد قطر 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 5 137,475 Rls. 5 $
مجموع کل
80,339,975,860 ريال
مجموع کل
3,024,716 دلار
[1]