آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 186,000 81,600,189,000 Rls. 3,069,000 $
2 12 1393 مشهد لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 164,400 39,971,018,600 Rls. 1,463,400 $
3 12 1393 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 675,500 34,760,808,000 Rls. 1,309,002 $
4 12 1393 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,614 3,494,881,513 Rls. 136,077 $
5 12 1393 مشهد لبنان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 9,855 509,306,400 Rls. 19,710 $
6 12 1393 مشهد لبنان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 8 364,330,056 Rls. 13,322 $
7 12 1393 مشهد لبنان 20088000 توت فرنگي,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 6,570 339,537,600 Rls. 13,140 $
8 12 1393 مشهد لبنان 62021990 پالتو نيم پالتو، ردا، شنل و شنل باشلق دار از ساير الياف 232 176,288,448 Rls. 6,496 $
9 12 1393 مشهد لبنان 20029010 رب گوجه فرنگي 3,018 146,409,440 Rls. 5,666 $
10 12 1393 مشهد لبنان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 2 85,271,064 Rls. 3,118 $
11 12 1393 مشهد لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 454 47,967,824 Rls. 1,816 $
12 12 1393 مشهد لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9 19,205,280 Rls. 720 $
13 12 1393 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 116 10,989,170 Rls. 403 $
14 12 1393 مشهد لبنان 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 38 8,778,686 Rls. 322 $
15 12 1393 مشهد لبنان 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 96 4,689,446 Rls. 173 $
16 12 1393 مشهد لبنان 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 22 3,777,202 Rls. 143 $
17 12 1393 مشهد لبنان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 16 1,744,832 Rls. 64 $
18 12 1393 مشهد لبنان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 12 1,472,202 Rls. 54 $
19 12 1393 مشهد لبنان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 11 381,682 Rls. 14 $
مجموع کل
161,547,046,445 ريال
مجموع کل
6,042,639 دلار
[1]