آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 22,007 41,722,535,610 Rls. 1,556,940 $
2 12 1393 مشهد لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 252,000 37,143,645,000 Rls. 1,386,000 $
3 12 1393 مشهد لهستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 5 189,976,622 Rls. 7,016 $
4 12 1393 مشهد لهستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 44,099,250 Rls. 1,625 $
مجموع کل
79,100,256,482 ريال
مجموع کل
2,951,581 دلار
[1]