آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مشهد هنگ کنگ 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1,896 75,505,294,065 Rls. 2,866,422 $
2 12 1393 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,752 72,846,214,920 Rls. 2,704,358 $
3 12 1393 مشهد هنگ کنگ 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 136 5,466,743,497 Rls. 213,053 $
4 12 1393 مشهد هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 90,940 2,816,335,104 Rls. 109,128 $
مجموع کل
156,634,587,586 ريال
مجموع کل
5,892,961 دلار
[1]