آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 856,680 33,899,237,520 Rls. 1,284,991 $
2 12 1393 ملاير قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 65,320 6,115,582,620 Rls. 228,484 $
مجموع کل
40,014,820,140 ريال
مجموع کل
1,513,475 دلار
[1]