آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه آزادچابهار مصر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 59,500,982 78,194,330,115 Rls. 2,975,049 $
2 12 1393 منطقه آزادچابهار مصر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 26,500,000 24,753,120,000 Rls. 920,875 $
مجموع کل
102,947,450,115 ريال
مجموع کل
3,895,924 دلار
[1]