آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري عربي سوريه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,175,034 56,992,857,829 Rls. 2,180,190 $
مجموع کل
56,992,857,829 ريال
مجموع کل
2,180,190 دلار
[1]