آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 769,000 178,081,403,000 Rls. 6,520,900 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 288,000 128,747,165,250 Rls. 4,752,329 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 278,000 59,076,280,100 Rls. 2,266,267 $
مجموع کل
365,904,848,350 ريال
مجموع کل
13,539,496 دلار
[1]