آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 146,050 64,422,251,850 Rls. 2,406,805 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 171,250 40,462,251,600 Rls. 1,489,700 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 9,000 1,837,296,000 Rls. 72,000 $
مجموع کل
106,721,799,450 ريال
مجموع کل
3,968,505 دلار
[1]