آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 764,280 41,875,192,212 Rls. 1,598,091 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 2,173,646 14,927,908,264 Rls. 578,556 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان افغانستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 61,800 13,426,715,245 Rls. 520,895 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان افغانستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,986,585 11,934,902,168 Rls. 451,664 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان افغانستان 30059020 باندهاي متشكل ازفايبرگلاس 2,173 718,502,400 Rls. 26,730 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان افغانستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 2,212 194,316,800 Rls. 7,520 $
مجموع کل
83,077,537,089 ريال
مجموع کل
3,183,456 دلار
[1]